Katalog produktów

PHU „Mercus Bis” Sp. z o.o.

PHU „Mercus Bis” Sp. z o.o.ul. Kosiarzy 7
30-731 KRAKÓW

tel.: +48 12 278 34 33
fax: +48 12 278 34 33

www: www.mercusbis.pl
email: mercusbis@mercusbis.home.pl

O firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Mercus Bis” Sp. z o.o. powstało w roku 1999. Swoją działalność rozpoczynało w Dąbrowie Górniczej obejmując swym zasięgiem region Zagłębia jak i Śląska. W założeniach statutowych przedmiotem działalności miał być obrót hurtowy materiałami budowlanymi (na zasadzie kompleksowej obsługi przedsięwzięć inwestycyjnych) oraz sprzedaż mebli, artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkań i wszelkich materiałów z zakresu remontu lokali mieszkalnych. Cele te miały być realizowane w sieci pawilonów handlowych zlokalizowanych w obszarze działania Spółki.Dekoniunktura i załamanie się rynku jakie miały miejsce w latach 2000-2002 oraz silnie odczuwalny wzrost działalności konkurencyjnej doprowadził do znacznego zahamowania realizacji zamierzonych celów i w konsekwencji kłopotów finansowych Spółki.

Z uwagi na powyższe, pod koniec 2002 roku, Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o zmianie strategii działania Spółki. Podjęto intensywne działania w celu poprawy kondycji Przedsiębiorstwa, Opracowano, uwzględniający sytuację i możliwości Spółki, program naprawczy i zlecono (nowo wybranemu) Zarządowi jego wdrożenie i realizację.

W wyniku tych działań zredukowano, do niezbędnego minimum, stan zatrudnienia oraz zrezygnowano z działalności w obszarach małej rentowności. Kolejnym etapem realizacji programu naprawczego była zmiana miejsca prowadzenia działalności. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wiosną 2003 roku, przeniesiono Spółkę z Dąbrowy Górniczej do Wieliczki.

Konsekwentna realizacja programu naprawczego pozwoliła na odczuwalną poprawę kondycji jednostki.